Sӑ pornim bine aşezaţi

Rareori se întâmplӑ sӑ fii privit mai cu neîncredere ca la pornirea unui nou blog. Și nu fӑrӑ motiv. Este o întreprindere cu final previzibil, un eşec inevitabil, concluzie rezultatӑ din experienţa directӑ a fiecӑruia dintre noi.

Presupun cӑ într-un fel neîncrederea asta este justificatӑ. Ceea ce se poate lectura în acest moment pe internet este complet demobilizator şi duce invariabil la dorinţa de a nu mai citi vreodatӑ ceva similar. Internetul este un instrument şi, ca oricӑrui lucru fӑcut de mâna omului, suntem iarӑşi chemaţi sӑ îi dӑm valoare. În schimb noi îl umplem cu frustӑri, banalitӑţi şi cu propriul ego. Adicӑ cu mediocritate, nu cӑ am avea curajul de a denumi-o astfel. Pe de altӑ parte, sunt cei care au totuşi lucuri interesante de spus, dar care descoperӑ în timp cӑ vremea vremuieşte şi rӑmâne prea puţin din acel suflu iniţial care i-a împins spre scris. Aparent nimic bun nu poate ieşi de aici, sau cel puţin aşa simţim în interiorul nostru. Este unul din motivele pentru care îi tratӑm pe nou veniţi ridicând din sprâncene şi alegem sӑ prefigurӑm inutilul acestor întreprinderi.

Noroc cӑ acesta nu se doreşte a fi un blog, ci doar un loc în care voi scrie platitudini o vreme, rar şi inconstant.

Pentru cineva anume.

Anunțuri