Dudadubidu

Nimic din ceea ce cunoşteam despre socializare nu s-a mai aplicat odatӑ cu naşterea Mariei. O armatӑ de vecini şi noi cunoştinţe şi-au fӑcut apariţia ca din pӑmânt, iviţi nu numai din proximitatea locuinţei, ci şi din blocuri vecine, parcuri, policlinici sau mai ştiu eu de unde. Practic, într-un interval de câteva luni am înlocuit o întreagӑ generaţie de cunoscuţi cu o alta. Apropierea aceasta s-a fӑcut exclusiv prin intermediul copiilor, cӑci altminteri, lӑsaţi de capul nostru, cu greu ne-am fi dat pânӑ şi bunӑ ziua, darӑmite sӑ mai şi ajungem sӑ ne petrecem concedii şi onomastici împreunӑ.

Unul din lucrurile pe care le-am moştenit noi, adulţii, de la copii, unul din cele mai minore de altfel, a fost uşurinţa cu care fiecare din ei a trecut peste, sӑ-i zic aşa, bariera de limbaj. Nume ca Alexandra sau Cristian s-au dovedit bineînţeles imposibil de pronunţat de oricare dintre plozi şi şi-au gӑsit în mod firesc corespondente mai facile şi, deseori, mai fericite.

Prin vecini, pe lângӑ fiicӑ-mea se mai aflӑ încӑ douӑ Marii. Când am început sӑ ieşim cu ele pe afarӑ la joacӑ, ceea ce se întâmpla cam în momentul în care împlineau doi ani, ne-am dat seama de dificultӑţile date de numele lor identice. Pentru a le deosebi ajunsesem sӑ le strigӑm Maria-Mare, Maria-Micӑ şi, în lipsa unei muze mai inspirate, Maria-Micӑ-Micӑ. (Ceva similar unui sistem metric poate ar fi fost mai potrivit.) Când Maria-Micӑ-Micӑ a mai crescut şi a început sӑ alerge dupӑ alţi copii şi altfel decât purtatӑ în braţe, pentru cӑ nu ştia încӑ sӑ vorbeascӑ, a botezat fetele strict onomatopeic. Ea însӑşi devenind Duda. Și astfel, din acel moment celor trei Marii aşa le-a rӑmas numele, cum hotӑrî cea micӑ-micӑ. Și tot astfel, îndӑrӑtnici, fiecare pӑrinte continuӑ sӑ își strige propria fatӑ pe numele ei, iar pe celelalte douӑ cu apelative moştenite din cele ale Dudei.

Verişorul de 7 ani al Dudei, auzind cum stӑ treaba, a dedus cӑ el trebuie musai sӑ fie chemat Dudoiu. Fӑcutu-s-a voia sa.

*

Ulterior, a apӑrut prin vecini încӑ o Maria. Ea este cunoscutӑ drept sora Cӑtӑlinei.

Anunțuri

Un gând despre &8222;Dudadubidu&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s