La firul ierbii

Bine ai venit la cursul de fotografie!

Te rog sӑ te aşezi comod, sӑ îți aranjezi rochiţa înfloratӑ (credeai cӑ nu ştiu cӑ îți aduce aminte de ştim noi doi cine?) şi sӑ fii cât se poate de atentӑ la lecţie. Va fi foarte scurtӑ, însӑ oamenii înţelepţi ştiu bine cӑ uneori o judecatӑ aleasӑ poate veni şi în doze mici. Oare nu suntem noi cei care îmbrӑţişӑm într-o simplӑ fotografie oameni, oraşe, munţi, spaţii şi, peste toate, întregul nostru gând? Aşa vom face şi astӑzi, vom cuprinde o idee în doar câteva minute.

Sӑ începem aşadar, cӑ acuşi se sunӑ.

Una dintre cele mai frecvente greşeli ale unei tinere fotografe este cӑ pozeazӑ stând în picioare. O adevӑratӑ grozӑvie: decât stând şi, pe deasupra, decât în picioare! Noteaz-o, te rog, cӑci fӑrӑ a o înţelege sunt puţine şanse de a ajunge o maestrӑ fotograf! O adevӑratӑ fotografӑ este în primul rând o gimnastӑ. Pentru a face o pozӑ bunӑ trebuie sӑ te mişti în jurul subiectului, în susul şi josul sӑu, de-a latitudinea şi de-a longitudinea, de nu chiar sӑ intri la propriu în interiorul lui atunci când se poate. Sӑ cauţi adicӑ cea mai bunӑ imagine a sa şi sӑ o faci în mod activ. Sӑ fii precum Picasso care se pare cӑ nu se hotӑra niciodatӑ dacӑ sӑ picteze o figurӑ din faţӑ sau din profil (şi, obosit de atâta consum nervos, le punea pe amândouӑ deodatӑ).

Nu ştii cӑ lucrurile materiale pe care le fotografiezi sunt încӑrcate de viaţӑ şi de simbolism şi cӑ ele înseamnӑ mai mult decât ni se aratӑ? Dacӑ nu ştii, vei învӑţa. Este şi aşa pӑcat sӑ nu poţi sӑ scoţi la ivealӑ spiritul unui obiect, dar şi mai rӑu este sӑ arӑţi doar o perspectivӑ a lui dintr-atât de multe posibile. Mai ales cӑ fiecare vede exact aceeaşi parte a lucrului ca şi tine, iar tu ar trebui sӑ îți doreşti sӑ înveţi de a te exprima în mod original. Nu mӑ crezi? Uitӑ-te la toţi cei din jurul tӑu care ţin în mânӑ un aparat de fotografiat: stau în picioare exact lângӑ tine.

Ce spui? Nu, pentru a învӑţa sӑ faci fotografii nu îți trebuie nici-un aparat foarte scump. Aş spune cӑ în primul rând nu îți trebuie un astfel de aparat. Nici nu ai şti cum sӑ îl foloseşti şi ai fi repede frustratӑ. Trebuie doar ca data viitoare când vei fotografia sӑ îți aminteşti de cele despre care vorbim acum.

Uite, ca sӑ te conving ce simplu este sӑ obţii cu mâna ta poze care sӑ te uimeascӑ cu frumosul lor, promit cӑ ne vom uita la poze obişnuite, nu la fotografii premiate prin reviste. Sӑ presupunem, de exemplu, cӑ privim acest câmp cu flori. Ce frumos este sӑ îl priveşti în realitate – iar persoana respectivӑ l-a fotografiat de la înӑlţimea ochilor! Asta înseamnӑ cӑ poza nu va atrage decât preţ de o clipӑ privitorul.

Perspective1

Dar dacӑ s-ar fi lӑsat sӑ cadӑ pe vine, atâta doar, ar fi avut dintr-o datӑ o altӑ perspectivӑ a câmpului de flori.

Perspective2

Iatӑ acum aceastӑ floare, fotografiatӑ şi ea tot de sus.

Perspective3

Aşa o floare frumoasӑ şi… de fapt, acum îmi dau seama cӑ aş fi putut fi mai inspirat în a alege un contra-model. În fine, chiar şi aşa, cu foarte puţinӑ imaginaţie ar fi putut sӑ fie şi mai interesantӑ.

Perspective4

Aici e vorba despre o altfel de… perspectivӑ a perspectivei, pe care o vom lӑmuri altӑdatӑ. Uite, între timp am gӑsit un exemplu mai bun. O floare fotografiatӑ de deasupra ei, probabil din dorinţa de a i se vedea mai bine toate petalele deodatӑ.

Perspective5

Ceea ce ai fi putut face ar fi fost sӑ te culci alӑturi în iarbӑ şi de la o atare înӑlţime a celei mai umile gâze, sӑ cauţi privind cӑtre cer. Și atunci ai fi avut poate parte de o altfel de privelişte, pe care nu mulţi ajung sӑ o vadӑ.

Perspective6

Ca sӑ rezum aceastӑ modestӑ lecţie, nu uita deci sӑ te plimbi în jurul subiectului pe care vrei sӑ îl fotografiezi şi sӑ cauţi sӑ îi descifrezi tainele. Și nu mӑ refer numai la flori; un alt exemplu bun sunt copiii, dar şi animalele, clӑdirile, obiectele din jur şi orice altceva. Încearcӑ sӑ îți aduci aminte câte fotografii cu copii sau cӑţei ai vӑzut şi cum toate îi privesc pe aceştia de undeva de sus. De ce sӑ nu îi vadӑ din faţӑ, de exemplu? De ce nu dintr-o parte, sau din spate pentru a privi şi noi cele privite de ei?

Nu conteazӑ dacӑ ai în mânӑ un aparat scump sau unul ieftin, ori chiar un telefon mobil. Acestea sunt amӑnunte mai puţin importante. Mai utilӑ pentru o fotografӑ în devenire este ideea cӑ în lumea materialӑ totul stӑ în mod natural ascuns de noi, dar nu dintr-o dorinţӑ de a ne respinge, ci pentru a ne invita sӑ le descoperim aşa cum sunt şi nu cum par.

Și cu aceastӑ micӑ idee pseudofilozoficӑ, lecţia noastrӑ s-a terminat!

Perspective7
Anunțuri

Un gând despre &8222;La firul ierbii&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s