Nimeni sӑ nu doarmӑ

Nimic din aceastӑ lume nu îl va îndupleca. Nici mӑcar viaţa acestor nevinovaţi care aşteaptӑ de la el un cuvânt, acel unic cuvânt ce ar însemna viaţa lor şi sfârşitul lui. Sfârşitul lui? Ar mai fi încӑ posibil, poate. Însӑ, înfricoşat, îl strӑbate gândul de a nu o mai vedea vreodatӑ şi atunci îşi spune cӑ nimic din viaţa aceasta nu mai are vreo importanţӑ pentru el în afarӑ de ceea ce simte. El nu va vorbi chiar de ar pieri întreaga lume. Știe cӑ succesul voinţei sale nu mai este o virtualitate, cӑ este scris a se întâmpla astfel, aşa cum sigur este cӑ noaptea se va sfârşi, iar toate stelele se vor topi pe cer la primele raze ale soarelui. Lumina şi cӑldura soarelui, atât de pline de viaţӑ de obicei, acum vor veni pentru el numai şi vor aduce disperare, groazӑ şi moarte pentru toţi ceilalţi.

Deşi vӑzuse din vreme ce îi era aşternut pe acest drum, vӑzuse el bine cum altul murise chiar în faţa lui din cauza dorinţei ei intense, inumane de a se rӑzbuna. Dar frumuseţea ei este mai presus de fiinţӑ, de tot ce cunoscuse în viaţa lui strӑlucitoare de pânӑ atunci, devenitӑ apoi cea mai searbӑdӑ viaţӑ cu putinţӑ, mai grea şi mai deşartӑ decât a oricӑruia din muritorii din jurul sӑu. Chiar şi decât a unora din sӑrmanii lui servitori, cei atât de devotaţi încât s-au obişnuit sӑ aibӑ drept unicӑ mulţumire a-i fi alӑturi uneori şi pe care el îi lasӑ acum pradӑ morţii. Prin faţa ochilor lui trecuse într-o singurӑ clipӑ un viitor repede curmat şi toţi îl vӑzuserӑ la fel de limpede precum îl vӑzuse şi el, şi totuşi nu şovӑise niciun moment în faţa gheţii care ardea şi a focului ce putea îngheţa. Cât se rugaserӑ de el cu toţii sӑ renunţe cât mai era timp şi sӑ se întoarcӑ, însӑ el se încӑpӑţânase sӑ meargӑ mai departe, cӑci era iremediabil vrӑjit de viziunea irealӑ pe care o avusese atunci în piaţӑ, în timpul execuţiei bietului prinţ persan.

Mersese însӑ pânӑ la capӑt, şi atunci nu era firesc ca izbânda sӑ fie a lui? Nu fӑcuse el tot ce fusese implorat sӑ nu facӑ, nu aflase tot ce nu era de aflat, nu spusese tot ce trebuia spus? Nu mai are de aşteptat decât o foarte scurtӑ vreme, supliciu pe care şi-l impusese singur, poate din prea multӑ dragoste, poate şti cineva ce fusese în inima sa, altfel nu era de înţeles de ce cedase rugӑminţilor ei de a-i mai acorda o ultimӑ şansӑ şi acceptase aceastӑ întârziere, aproape fӑrӑ ezitare, şi asta chiar în clipa în care el însuşi nu mai era decât un singur gând, acela cӑ ea urma sӑ fie a lui. În jurul sӑu noaptea apasӑ şi chinuie, iar moartea pluteşte ameninţӑtor şi deja îi atinge cu aripile ei chiar pe unii din cei apropiaţi lui, dar el este cu desӑvârşire orb şi nu mai înţelege frӑmântӑrile şi disperӑrile altora, chiar dacӑ le vede, cum ar putea sӑ nu le vadӑ şi cum nu le-ar putea înţelege, dar el priveşte continuu numai în direcţia palatului, îmbӑtat de fericirea ce va sӑ vinӑ, cea mai de neînchipuit fericire. Stelele pӑlesc, iar zorii sunt aproape, chiar aici sunt mântuitorii zori trimişi de zeii înşişi, cei ce i-o vor aduce pe ea drept soţie pentru totdeauna, iar ceilalţi, lumea întreagӑ sӑ rӑmânӑ în grija altuia, nu mai este nicio nӑdejde pentru ceilalţi, lasciate ogni speranza, niciun singur suflet nu mai sperӑ cӑ ea îi va afla numele, singura împrejurare care ar putea-o salva de disperarea unei nunţi nedorite. În finirea nopţii simte cum îl învӑluie o supremӑ voluptate, un sentiment de putere ce se revarsӑ asupra ei şi a tuturor acestor nenorociţi care îşi aşteaptӑ moartea privind deznӑdӑjduiţi la tӑcerea lui închisӑ în sine. A mai cӑlcat odinioarӑ cineva mai apӑsat şi mai nebuneşte ca el, a mai existat cândva vreun om mai ameţit de fericire, va fi gustat cineva vreodatӑ din aceastӑ împlinire întru aşteptare a celor mai fantastice speranţe şi visuri, de neimaginat în urmӑ cu puţin timp numai?

Câteva clipe numai şi soarele va rӑsӑri, iar el va învinge.

*

Luciano Pavarotti – Nessun Dorma, Turandot, Giacomo Puccini

(a se asculta cu sunetul cât mai aproape de maxim)

Anunțuri

Un gând despre &8222;Nimeni sӑ nu doarmӑ&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s