Îndoiala este o înfumuratӑ

Se trezeşte iarӑşi în clipele incerte ale nopţii, învӑlmӑşit în gânduri care nu îi dau pace. De la un timp senzaţia stranie de a nu fi nemuritor îl viziteazӑ ca un fur, la cele mai neaşteptate ore. Fӑrӑ motiv, îşi tot ţine ochii deschişi spre colţurile întunecate ale camerei de somn. Prima datӑ s-a regӑsit înfricoşat de trezire şi de gândul nud şi aspru. De atunci însӑ se sperie cumva mai aşezat, cu temerile-i vele negre. De nu parcӑ îl încearcӑ chiar o anume voluptate privindu-şi uneori faptele şi nefaptele, ori viitorul care are a se sfârşi devreme în vremi, înainte de vreme.

Presimţiri surde ale timpului care se va opri cândva îi întorc privirea spre ce a devenit. Nimic nu are cu adevӑrat sens desluşit în aceste gânduri de tӑciune. Ori, mai bine zis, nu îi vine sӑ accepte cӑ viaţa sa, formatӑ din miliarde de clipe şi tot atâtea mӑrunte întâmplӑri şi decizii, l-a adus treptat aici, în acest punct al existenţei. Ideea aceasta nu îi poate intra cum trebuie în cap, de parcӑ se încӑpӑţâneazӑ sӑ tot aştepte o explicaţie mai simplӑ, mai evidentӑ. Sӑ fie un singur şi unic moment al vieţii, ori, fie, doar câteva, puţine, care ar putea lumina printre amintiri. Mici, dar vӑdite faruri mângâietoare. Sӑ le poţi privi şi sӑ spui: ecce adevӑratele fiice ale destinului care te-au împins pânӑ aici, care i-au dat existenţei ritm, mӑsurӑ şi tempo. Datoritӑ lor eşti ceea ce eşti şi nu eşti ceea ce ai putea fi, mai bun sau mai rӑu, mai înţelept, mai bogat şi mai blond decât eşti acum.

Gândurile acestea îl deprimӑ, ceea ce într-un fel şi lui i se pare curios. Deşi vin îmbulzite şi baroce, totuşi mintea lui aleargӑ ici-colo în claritatea adâncului nopţii. De ce atunci, fiind limpezi, le simte tristeţea? Coborârea în strӑfunduri îl duce spre timpul carbonizat deja, acolo unde singure regretele îl privesc insiduos. Probabil cӑ pe aici pe undeva este şi cheia depresiilor sale, poate chiar alӑturi de orgoliul suferinţei. Nu crede cӑ ar fi schimbat ceva din marile sale alegeri de viaţӑ, dar nu se poate gândi cӑ ar fi trebuit (şi ar fi putut) sӑ fi ştiut sӑ le primeascӑ şi sӑ se îngrijeascӑ de ele mai bine. Cӑ, undeva pe parcurs, din nerӑbdare, neatenţie şi renunţӑri, viaţa sa s-a moleşit, s-a pervertit în sensul ei bun.

Dar nu este el acela care şi-a pus singur hotare când şi când, fӑrӑ a avea niciodatӑ pe deplin siguranţa unor alegeri bune? Nu s-a retras pe sine însuşi printre singurӑtӑţile meteorelor sale, plӑcându-i foarte sӑ priveascӑ posibilul unor câmpii ale abundenţei, sӑ se priveascӑ rezistându-le? Sӑ fii numai tu, ca om, capabil de atâtea sentimente şi trӑiri şi emoţii… şi viaţӑ, viaţӑ!… iar tu sӑ te decizi spre renunţӑri şi tristeţi. Principiile sale, reperele absolute ale existenţei, decaloagele lui, cele care l-au abӑtut de atâtea ori de la cӑi urmate de alţii, au fost ele cum trebuie înţelese în fiecare alegere în parte? Zâmbeşte amar vorbindu-şi astfel. Îşi aminteşte de fricile, temerile şi toate laşitӑţile, uitate atât de convenabil, atât de convenabile altӑdatӑ.

Și totuşi nu poate sӑ nu îşi dea seama, orice ar face nu poate alunga blândeţea gândului care îi aratӑ cât de înfumurate sunt şi aceste tristeţi nocturne. Vreunuia aflat în zorii umanitӑţii, departe de atâtea lucruri adunate de prin secole şi lumi, i-ar fi iertatӑ lipsa de înţelepciune a acediei. Știe cӑ alegerile au fost în genere bune, micile alegeri se poate sӑ fi fost regretabile, ar fi putut sӑ fie mai atent la cele din jur, la familiar, familial… şi asta e acum. Viaţa sa, atâta câtӑ este, este în cele din urmӑ o viaţӑ de om. De om. În cea mai insignifiantӑ secundӑ a sa, are o plenitudine care transcende întreg Universul chiar. Nu este şi aceasta tot o pervertire a existenţei, sӑ îşi ducӑ nopţile regretând ce a fost rӑu şi ce n-a fost sӑ fie? Ce petrecere proastӑ a timpului de veghe!

Bine, şi atunci…?!

Indoiala este o infumurata

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s