În cӑutarea planetei pierdute

Un articol citit deunӑzi prezintӑ succint povestea mereu actualӑ a planetei nr. 9 a sistemului nostru solar. Articolul cu pricina este tradus cu mult profesionalism de pe site-ul unei agenţii de ştiri franceze, care l-a preluat la rândul ei direct dintr-o revistӑ ştiinţificӑ de limbӑ englezӑ. Perspectiva ce transpare de pretutindeni din articol este una optimistӑ. Un grup de astronomi-cercetӑtori francofoni tocmai au anunţat cu emfazӑ o serie de progrese semnificative în legӑturӑ cu planeta cu pricina. De fapt, aproape cӑ au şi aflat-o, este practic doar o chestiune de timp, mergeţi liniştiţi la casele voastre cӑ se rezolvӑ.

Și totuşi, în ce constӑ chestiunea? Începând cu anul 2006, de la retrogradarea bietului Pluto la condiţia de non-planetӑ a sistemului solar (ce de plânsete or fi fost prin Disneyland-uri), au fost realizate mai multe încercӑri de a umple vidul astronomic nou creat. Ultima teorie, care este una ştiinţificӑ dacӑ mai era nevoie sӑ menţionez, sugereazӑ cӑ ar exista totuşi o altӑ nouӑ planetӑ nouӑ. Se pare cӑ avem de-a face cu o planetӑ gigant şi extrem de leneşӑ, deoarece o revoluţie completӑ a sa ar dura între zece şi douӑzeci de mii de ani. Necazul e cӑ nimeni nu ştie pe unde ar umbla acest Gargantua solitar, cӑci „este posibil sӑ existe, doar cӑ oriunde”.

Merde şi-au zis în acest punct astronomii francezi şi s-au şi repezit sӑritori pe scenӑ. Ca urmare a folosirii unui model matematic complex împreunӑ cu datele trimise de sonda Cassini pânӑ în anul 2014, ei ar fi ajuns la urmӑtoarele concluzii (citez textual din memorie, sau cum o veni asta):

În încercarea de a o repera (n.m. a noua planeta), am suprimat jumӑtate din direcţiile posibile. Astfel, am redus munca la jumӑtate. Acum, nimic nu împiedicӑ existenţa acestei planete în toate celelalte direcţii.

Citind aceste rânduri, care este reacţia naturalӑ a cititorului profan autohton? Sincer, primul lucru care îi trece prin cap. „Ce fraieri!”, nu-i aşa? Dacӑ e pe suprimat direcţii, cum sӑ te opreşti doar la jumӑtate? Înţeleg cӑ din Franţa nu este vizibilӑ decât jumӑtate de boltӑ cereascӑ, dar orişicât.

Dar sӑ nu subestimӑm puterea unei traduceri bune. Citind mai departe aflӑm uşuraţi cӑ, în ipoteza în care sonda de mai sus ar mai trimite date încӑ vreo patru sau cinci ani de acum încolo, atunci:

aceste rezultate ar putea fi îmbunӑtӑţite… şi acest lucru ar permite reducerea cu încӑ o jumӑtate a zonei de cӑutare.

Quel soulagement! Cӑci ce altceva poţi pentru ca sӑ mai zici…

In cautarea planetei pierdute.JPG

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s