Accident

G. era o fâşneaţӑ de om, mereu îndatoritor şi sӑritor la nevoie. Tânӑr încӑ, nu poseda ceva cu adevӑrat deosebit care sӑ iasӑ în evidenţӑ, însӑ nici nu puteai gӑsi ceva supӑrӑtor privindu-l. Singurul sӑu defect era înӑlţimea sa sau, mai bine spus, în mintea sa problemele lui de aici rezultau. Fiind oarecum mic de staturӑ prezenta mai toate complexele aferente. Ca fapt divers şi pe cale de consecință, G. declarase nu o datӑ în cercul sӑu de amici cӑ îi plac femeile, aici nu încăpea vreo îndoialӑ, doar cӑ le preferӑ pe cele minione.

În acea dimineaţӑ, aflându-ne pe plajӑ, îmi aduc aminte cӑ eu însumi îl necӑjisem puţin, atrӑgându-i la un moment dat atenţia asupra unor personaje feminine de dimensiuni respectabile pe înӑlţime. Nu se supӑrase, ba chiar gustase acea ironie nu foarte reuşitӑ. Noi eram totuși ceea ce eram; nu s-a născut încă bărbatul care să cunoască alt mod de a-și exprima afectele în afara ghiontului, verbal sau nu. Ne obișnuisem în timp cu asta.

Fapt e cӑ pe moment atmosfera era una plӑcutӑ. Eram o mână de familii şi prieteni strânşi laolaltӑ. Eu împӑrţeam clasicul pled de plajӑ cu soţia. Când nu îmi ardea de bӑtӑi de joc la adresa altora, ochii îmi cӑdeau ca de obicei pe diferite zone ale corpului ei, gândindu-mӑ alternativ ba la ce înӑlţime ar sӑri vӑrsându-i nişte apӑ rece pe spatele încins, ba la… la-la-la. Cum spuneam, amândouă moduri de a-mi manifesta afecțiunea.

Dupӑ ceva vreme petrecutӑ sub soarele din ce în ce mai arzӑtor, deciserӑm cӑ avem nevoie sӑ ne hidratӑm. G. sӑri în picioare spunând cӑ aduce el de bӑut. Plecӑ cu o comandӑ de trei halbe şi un cafe frappe direct spre chioşcul din apropiere. Acolo aşteptau deja câteva persoane la fel de însetate, iar G. se aşezӑ cuminte la coadӑ.

Dupӑ o vreme, în spatele sӑu se proţӑpi cunoscuta Roxana C., cea mai lungӑ vedetӑ de televiziune a vremii. Era îmbrӑcatӑ bineînțeles în ton cu locul, în costum de baie deux-pieces care, de la distanţӑ, pӑrea a fi cu douӑ numere mai mic, având un şal petrecut de-a lungul taliei şi o pӑlӑrie de paie cu boruri largi. Dintr-o datӑ nu îl mai vӑzurӑm pe amicul nostru, cӑci fusese acoperit complet de corpul personajului cu pricina. Strigarӑm totuşi la el ca sӑ suplimentӑm comanda cu încӑ un frappe. Observasem cum o mânӑ se întinse în lateral spunând parcӑ sӑ stӑm liniştiţi, ne-a auzit, totul e în regulӑ.

Deoarece una din comenzi durase pesemne prea mult, nerӑbdarea oamenilor fӑcuse ca întreaga coadӑ sӑ se strângӑ încet-încet. Totuşi G. nu trebui sӑ aştepte prea mult şi în scurt timp ajunse la tejghea. În aceastӑ nouӑ poziţie reuşeam sӑ îl vedem mai bine şi pe el şi pe femeia din urma sa, ajunsӑ deja la o palmӑ de el, şi sӑ le comparӑm staturile. Între ei ai fi spus cӑ era o diferenţӑ de cel puţin treizeci de centimetri. G. abia dacӑ ajungea la tejghea, în timp ce dumneaei s-ar fi putut urca pe ea pӑşind, dacӑ ar fi dorit. Nu aş fi vӑzut-o capabilӑ sӑ conducӑ altceva decât un Hummer. Mӑ încerca o oarecare senzaţie de ruşine pentru felul în care îmi râdeam în sinea-mi de bietul meu amic care nu pӑrea a fi observat cine se aflӑ în spatele sӑu, dar pe moment mi se pӑrea totuşi greu de imaginat ceva mai caraghios.

G. comandӑ bӑuturile, fu servit cu promptitudine şi dӑdu sӑ le ridice. Evident, nu reuşi sӑ le ia pe toate din prima încercare. Sub vina gândurilor de adineaori, dӑdui sӑ mӑ ridic pentru a-l ajuta. Pânӑ fӑcui câțiva paşi însӑ, el reuşi sӑ tragӑ cumva spre piept toate paharele respective şi, de bine, de rӑu, sӑ le potriveascӑ într-o poziţie care nu pӑrea deloc sigurӑ. Apoi, fiind cu ochii pe ele ca pisica pe mâțişori, se roti pe cӑlcâie şi fӑcu un pas în faţӑ.

De prisos sӑ mai spun unde nimeri faţa sa.

Accident

(Se zbӑtu sӑ scape de acolo, dar nu vӑrsӑ nicio picӑturӑ!)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s